Författare: magdalena

26-27 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM,  ett avvecklingsseminarium, det 5:e under en tvåårsperiod. Den här gången var ett huvudtema erfarenheter från avvecklingen av Ranstad. Kemakta, Mark Elert, höll en presentation om det pågående arbetet för att få marken friklassad....

Som en del i avvecklingen av Ågestaverket har Kemakta anlitats för beräkning av doskonsekvenser från radioaktivt material samt beräkning av nivåer för friklassning. Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det var i drift 1964–1974 och producerade främst fjärrvärme till Farsta...

I juli var Kemakta representerade på konferensen As2018, i Beijing, där vi presenterade vårt arbete med riskbedömning av arsenik i jordbruksmark. Detta arbete är en del av projektet AgriAs, ett EU projekt under Water Joint Programming Initiative ”Water challenges for a changing world”. Kemakta var även...

Vi har valt ut och sammanfattat några av de senaste projekten vi arbetat med i två nyhetsbrev. Klicka på länkarna nedan för att ladda ned och läsa nyhetsbreven: Nyhetsbrev Kemakta 2018-1 Nyhetsbrev Kemakta 2018-2 ...