Kemakta välkomnar ny styrelseordförande – Eva Thörnelöf

Kemakta välkomnar ny styrelseordförande – Eva Thörnelöf

Eva Thörnelöf är ny styrelseordförande för Kemakta Konsult AB. Eva är nybliven glad pensionär från Naturvårdsverket där hon verkat i olika positioner, bl a som chef för Naturresursavdelningen, chef för avdelningen för analys och forskning samt vikarierande generaldirektör.

Eva har tidigare arbetat på bl a Fiskeriverket, forskningsstiftelsen MISTRA, där med forskningsadministration och som ansvarig för MISTRAs kapitalförvaltning, samt som kanslichef för framtidskansliet i statsrådsberedningen.

Eva är engagerad i bl a Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Jämtkrafts miljöfond, WWF-Sveriges styrelse och SMHIs vetenskapliga råd.

Eva är utbildad biolog med marin inriktning från Göteborgs universitet.