Lediga jobb

Som anställd på Kemakta

Som anställd på Kemakta ges du stort eget ansvar med frihet att själv styra din arbetssituation. Tack vare att vi är ett personalägt företag med platt organisation blir beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka stor. Arbetsklimatet på Kemakta är öppet och stimulerande och du erbjuds goda möjligheter att utveckla dina kunskaper och färdigheter.

Vi arbetar i projektgrupper och vi sätter därför stor vikt på ett bra samarbete och en god sammanhållning. Vår personalomsättning är låg.

Kontaktperson

Gabriella Fanger

gabriella@kemakta.se
+46-8-617 67 68

Kemakta söker två nya medarbetare till vårt arbete med säkerhetsanalyser för slutförvar av radioaktivt avfall samt utveckling av lösningar för lågaktivt material vid avveckling av kärntekniska anläggningar. Radioaktivt avfall, avveckling och friklassning Kemakta söker en ny medarbetare för utveckling av vårt arbete med smarta och säkra lösningar...