Slutförvar och andra anläggningar – säkerhetsanalyser

Kemakta bidrar till säkerhetsanalyser för slutförvar för kärnavfall med kompetens inom projektledning, komplexa ansökningar enligt kärntekniklagen och redovisning av säkerhet efter förslutning.

Kemakta har varit delaktigt i alla centrala säkerhetsanalyser som Svensk kärnbränslehantering (SKB) har utfört för Kärnbränsleförvaret, slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) och slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFL).

Inom redovisning av säkerhet efter förslutning ingår att rapportera säkerhetsanalysers dataunderlag, analyser av barriärernas utveckling, radionuklidtransport, resultat och argumentation kring uppfyllelse av tillämpliga strålsäkerhetskrav. Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av tjänster inom säkerhetsanalys med helhetssyn och expertkunskap.