Säkerhetsvärdering för slutförvar av långlivat radioaktivt avfall (SFL)

Kemakta har varit delaktigt i framtagningen av säkerhetsvärderingen för det planerade förvaret för långlivat radioaktivt avfall, SFL. Vårt fokus har legat på utvecklingen av radionuklidtransportmodeller för både närfältet och geosfären, stöd till projektledning och framtagning av centrala delar avrapporteringen. Våra arbeten har omfattat bland annat metodiken som tillämpas i säkerhetsvärderingen och utvärdering, tolkning och beskrivning av resultaten från radionuklidtransportmodelleringen. Kemakta har även bidragit till redovisningen av slutsatserna från säkerhetsutvärderingen utifrån en helhetssyn.

 

En viktig del av vårt arbete har varit utvecklingen av radionuklidtransportmodellen för geosfären i Marfa-NR (Node Routing). Marfa-NR skiljer sig från traditionella radionuklidtransportkoder då radionukliderna inte färdas utefter en förbestämd väg, utan istället kan vandra fritt från sprickor i förvarsväggarna och upp till ytan genom ett eller flera flödesfält genererade från hydrogeologiska utvärderingar. Denna mer realistiska ansats gör att spridningsprocesser i berget och på bergytan kan beskrivas och utvärderas på ett bra sätt.

Kontaktperson

Magnus Sidborn

magnus@kemakta.se
+46-8-617 67 30