Om oss

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra medarbetare har en akademisk bakgrund inom en rad naturvetenskapliga discipliner samt forskning, vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar. Våra tjänster fokuserar på förorenade områden och vattenskydd samt omhändertagande av radioaktivt avfall och annat material som ska friklassas, återvinnas eller deponeras. Kemakta har genom åren utvecklats till att bli ett av de ledande företagen inom vår bransch.

Vårt mål är att alltid ligga i framkant av den tekniska utvecklingen inom våra arbetsområden och ge våra kunder långsiktiga och hållbara lösningar. Våra ledord är kompetens, integritet och lyhördhet. Vi vill utmana oss själva och tar gärna på oss de svåra uppdragen. Varje medarbetares engagemang och unika kompetens utvecklar idéerna – tillsammans skapar vi lösningarna.

Vår affärsidé

Vi ska tillhandahålla tekniska konsulttjänster med tonvikt på miljöriskanalyser och åtgärdsutredningar för förorenad mark och vatten samt omhändertagande av radioaktivt avfall och annat avfall. Vi ska i första hand konkurrera med vår kompetens genom att erbjuda högkvalitativa lösningar som uppfyller kundens behov. Vår strategi för att stärka vår position på marknaden fokuserar på kundnöjdhet och ett fortsatt gott rykte som experter.

Senaste nytt