Välkommen

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, radioaktivt avfall och strålningsrisker samt inom avfallshantering. Vi har över 40 års erfarenhet av att lösa utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.


Läs vidare om våra arbetsområden:

  • Vallonsmedjan i Österbybruk, ett av många järnbruk där vi utfört miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar. Klicka för att läsa mer om förorenade områden.

Följ oss

 

fbFölj oss på Facebook

twitterFölj oss på Twitter

linkedinFölj oss på Linkedin


 

Nyheter

Deponier, avfall och masshantering i Jönköping 27 september 2018-10-05 - Celia Jones presenterade Kemaktas arbete med uppdatering av Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor vid Renare Marks seminarium i Jönköping.
5:e avvecklingsseminariet 2018-10-05 - 26-27 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM,  ett avvecklingsseminarium, det 5:e under en tvåårsperiod. Den här gången var ett huvudtema erfarenheter från avvecklingen av Ranstad. Kemakta, Mark Elert, höll en presentation om det pågående arbetet för att få marken friklassad.
Avveckling av Ågestaverket 2018-09-25 - Som en del i avvecklingen av Ågestaverket har Kemakta anlitats för beräkning av doskonsekvenser från radioaktivt material samt beräkning av nivåer för friklassning. Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det var i drift 1964–1974 och

Till nyhetsarkivet

Till tidigare nyhetsbrev

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin