Senaste nytt

  • Att erhålla en representativ halt av föroreningsnivån i jorden är avgörande för att rätt bedömningar ska kunna göras avseende risker med föroreningen och hur en eventuell framtida åtgärd ska kunna följas upp. Osäkerheter finns längs hela kedjan – från provtagningen till det slutliga analysprotokolle

Om Kemakta

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra ca 20 medarbetare är civilingenjörer och doktorer med bakgrund inom en rad naturvetenskapliga discipliner, vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar.