Senaste nytt

  • Johanna är civilingenjör i miljö- och vattenteknik med inriktning på förorenade områden och vattenresurser. Hon anställdes på Kemakta under 2018 och jobbade innan dess med förorenade områden på Norconsult AB. Johanna har främst jobbat med översiktliga samt fördjupade miljötekniska utredningar, riskb

Om Kemakta

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra ca 20 medarbetare är civilingenjörer och doktorer med bakgrund inom en rad naturvetenskapliga discipliner, vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar.