Välkommen

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, radioaktivt avfall och strålningsrisker samt inom avfallshantering. Vi har över 40 års erfarenhet av att lösa utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.


Kemakta söker nya medarbetare

•Tjänster inom modellering och säkerhetsanalys för radioaktivt avfall samt avveckling av kärntekniska anläggningar – läs mer


Läs vidare om våra arbetsområden:

  • Vallonsmedjan i Österbybruk, ett av många järnbruk där vi utfört miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar. Klicka för att läsa mer om förorenade områden.

Följ oss

 

fbFölj oss på Facebook

twitterFölj oss på Twitter

linkedinFölj oss på Linkedin


 

Nyheter

Kemakta välkomnar Georg Lindgren 2018-04-05 - Georg är doktor i vattenvårdsteknik från KTH och har de senaste tio åren arbetat som utredare och projektledare i frågor om hantering av kärnavfall på myndighetssidan. Georg har gedigna kunskaper om tillståndsprocesser för slutförvar av kärnavfall och har expertis i
Kemakta välkomnar Elizabeth Polido 2018-02-27 - Elizabeth är doktor i oorganisk kemi från SLU med inriktning mot nanoteknologi och adsorptionsprocesser. Elizabeth har jobbat i EURARE, ett multidisciplinärt europeiskt projekt med syfte att utveckla hållbara metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller från europeiska malmtillgångar. Elizabeths uppdrag i
Julhälsning 2017 2017-12-19 -

Till nyhetsarkivet

Till tidigare nyhetsbrev

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin