Senaste nytt

  • På uppdrag av SGU genomförde Kemakta under sommaren provtagning av växter på fd skogsplantskolor. Målet med uppdraget är att klargöra om DDT och dess nedbrytningsprodukter (DDX) tas upp i olika växter som är vanligt förekommande på fd skogsplantskolor. Detta görs genom provtagning och analys av...

Om Kemakta

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra ca 20 medarbetare är civilingenjörer och doktorer med bakgrund inom en rad naturvetenskapliga discipliner, vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar.