Välkommen

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, radioaktivt avfall och strålningsrisker samt inom avfallshantering. Vi har över 40 års erfarenhet av att lösa utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.


Läs vidare om våra arbetsområden:

  • Vallonsmedjan i Österbybruk, ett av många järnbruk där vi utfört miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar. Klicka för att läsa mer om förorenade områden.

Följ oss

 

fbFölj oss på Facebook

twitterFölj oss på Twitter

linkedinFölj oss på Linkedin


 

Nyheter

Kemakta söker 2018-10-29 - Konsult för säkerhetsanalyser för radioaktivt avfall Kemakta söker en ny medarbetare till våra uppdrag inom säkerhetsanalys för slutförvar för radioaktivt avfall Kemakta är inne i en spännande expansionsfas och under våren 2018 rekryterade vi två nya medarbetare inom säkerhetsanalys för
Kemakta söker 2018-10-29 - Konsult för arbete med radioaktivt avfall, avveckling och friklassning   Kemakta söker en ny medarbetare för utveckling av vårt arbete med smarta och säkra lösningar för lågaktivt material Kemakta är inne i en spännande expansionsfas och under våren 2018 rekryterade
HÄMI-möte i Örebro 2018-10-24 - HÄMI-databasen, som utvecklades hos Kemakta på uppdrag av Naturvårdsverket, presenterades på HÄMI-mötet i Örebro. HÄMI är ett programområde inom den nationella miljöövervakningen för hälsorelaterad miljöövervakning. HÄMI-databasen sammanställer data från två delprogram inom HÄMI, biologiska mätdata  –  metaller och biologiska mätdata

Till nyhetsarkivet

Till tidigare nyhetsbrev

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin