Senaste nytt

  • På uppdrag åt SGU genomför Kemakta en riskbedömning av en före detta fältspatsgruva som 1947 konverterades till ett beredskapslager. I anläggningen lagrades flygdrivmedel fram till 1978. Därefter har anläggningen sanerats i olika omgångar och är idag uppfylld med grundvatten. Kemaktas uppdrag syftar

Om Kemakta

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra ca 20 medarbetare är civilingenjörer och doktorer med bakgrund inom en rad naturvetenskapliga discipliner, vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar.