Friklassning

Kemakta utreder radiologiska risker som uppstår vid friklassning av material och mark samt tar fram underlag för tillståndsansökningar.

Vid avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar uppstår stora mängder av material och mark, med väldigt låg kontamination, som kan friklassas från kärntekniklagen. Kemakta har expertis för att utreda de radiologiska riskerna vid olika omhändertagande av materialet från dessa och andra källor. Vi har bidragit till ett flertal ansökningar om riktad friklassning för deponering som blivit godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessutom har vi utfört platsundersökningar och riskanalyser för friklassning av mark (Ranstad och Studsvik).

Kemakta har även arbetat med tillämpning av Europeiska generella friklassningsnivåer i Sverige och hur dessa påverkar exponeringen av allmänheten samt härledning av indikativa riktade friklassningsnivåer för olika ändamål. Vår metodik redovisas i Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) handbok om friklassning vid nedmontering och rivning av kärntekniska anläggningar (SKB R-16-13).

Vi erbjuder platsspecifika och generella utredningar som utgår från vedertagna underliggande metodiker.

  • Scenarieutveckling
  • Dosberäkningar
  • Riktade friklassningsnivåer
  • Underlag för tillståndsansökningar