Nyheter

Eva Thörnelöf är ny styrelseordförande för Kemakta Konsult AB. Eva är nybliven glad pensionär från Naturvårdsverket där hon verkat i olika positioner, bl a som chef för Naturresursavdelningen, chef för avdelningen för analys och forskning samt vikarierande generaldirektör. Eva har tidigare arbetat på bl a Fiskeriverket,...

Vår medarbetare Elizabeth Polido Legaria fick Anna Sundström Award 2019 för sin avhandling "Nanotechnology for hydrometallurgy – Extraction and separation of rare earth elements by hydrid nanoadsorbents". Arbetet beskrivs i en nyhet från Svenska kemisamfundet som ett föredömligt exempel på hur oorganisk kemi kan bidra...

Johanna är civilingenjör i miljö- och vattenteknik med inriktning på förorenade områden och vattenresurser. Hon anställdes på Kemakta under 2018 och jobbade innan dess med förorenade områden på Norconsult AB. Johanna har främst jobbat med översiktliga samt fördjupade miljötekniska utredningar, riskbedömningar, spridningsberäkningar, miljökontroll och recipientkontroll. I...

HÄMI-databasen, som utvecklades hos Kemakta på uppdrag av Naturvårdsverket, presenterades på HÄMI-mötet i Örebro. HÄMI är ett programområde inom den nationella miljöövervakningen för hälsorelaterad miljöövervakning. HÄMI-databasen sammanställer data från två delprogram inom HÄMI, biologiska mätdata  -  metaller och biologiska mätdata - organiska ämnen. Sökbara sammanfattningstabeller över de...

26-27 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM,  ett avvecklingsseminarium, det 5:e under en tvåårsperiod. Den här gången var ett huvudtema erfarenheter från avvecklingen av Ranstad. Kemakta, Mark Elert, höll en presentation om det pågående arbetet för att få marken friklassad....

Som en del i avvecklingen av Ågestaverket har Kemakta anlitats för beräkning av doskonsekvenser från radioaktivt material samt beräkning av nivåer för friklassning. Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det var i drift 1964–1974 och producerade främst fjärrvärme till Farsta...

I juli var Kemakta representerade på konferensen As2018, i Beijing, där vi presenterade vårt arbete med riskbedömning av arsenik i jordbruksmark. Detta arbete är en del av projektet AgriAs, ett EU projekt under Water Joint Programming Initiative ”Water challenges for a changing world”. Kemakta var även...

Maya har en kandidatexamen i Naturgeografi och ekosystemsvetenskap från Lunds universitet. Inom sin utbildning har hon bland annat läst GIS, fjärranalys, ytprocesser och landskapsdynamik samt har erfarenhet från sin praktik på Miljöförvaltningen i Malmö Stad och Marint Kunskapscenter, Malmö, där hon deltog i arbetet kopplat...

Vi har valt ut och sammanfattat några av de senaste projekten vi arbetat med i två nyhetsbrev. Klicka på länkarna nedan för att ladda ned och läsa nyhetsbreven: Nyhetsbrev Kemakta 2018-1 Nyhetsbrev Kemakta 2018-2 ...