Författare: magdalena

Karin är doktor inom Kemi från KTH och anställdes på Kemakta i mars 2021. Hon har främst jobbat med frågor kring bentonitbufferten för slutförvaret av använt kärnbränsle men även som miljökonsult inom förorenade områden med miljötekniska undersökningar, riskbedömningar och miljökontroll. Under sin postdok inom markkemi...

På uppdrag av SGU kommer Kemakta att påbörja en uppföljning av föroreningshalter i grundvatten på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred. Föroreningar på fastigheten, främst arsenik och kreosotolja, kommer från en f.d. impregneringsverksamhet. En ytlig schaktsanering ned till grundvattenytan utfördes 2020. I grundvatten på området förekommer...

Julen närmar sig med stormsteg, men hur gör man för att komma i stämning? Kemakta har i år haft en pepparkakstävling där diverse kreationer har bakats fram. Intresset har varit stort och se bara resultaten! ...

Inom ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms stad utreder Kemakta föroreningssituationen i Vinsta industriområde i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och syftar till att utreda förutsättningar för stadsutveckling från industriområde till en stadsdel att bo, arbeta och vistas i. Kemaktas arbeten som...

Det går över förväntan att jobba på distans i Coronatider. Efter många veckor i ”karantän” på våra hemmakontor kan vi konstatera att vi kan utföra våra kunduppdrag med samma effektivitet och kvalitet som tidigare. När pandemin bröt ut ställde vi snabbt om verksamheten för att...

Thomas anställdes på Kemakta i januari 2020 och är doktor i radiofysik från Lunds universitet. Han har de senaste femton åren arbetat med långsiktiga strålsäkerhetsanalyser för kärnavfall, främst som konsult för Posiva och SKB.  Thomas har främst jobbat med säkerhetsanalysmetodik och dosberäkningar, men har även...

Kemakta har på uppdrag av utredningen om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3) gjort en kunskapsöversikt om hälso- och miljöfarliga organiska ämnen som kan förekomma i avloppsslam. Syftet var att undersöka om det tillkommit ny kunskap om ämnen i avloppsslam sedan...

Åsa är doktor i markvetenskap med inriktning markkemi i förorenade områden. Hon anställdes på Kemakta i januari 2020 och jobbade innan dess som hydrogeolog på Sweco sedan 2012. Som hydrogeolog har Åsa främst jobbat med hydrogeologiska beskrivningar, hydrogeologiska utredningar i infrastrukturprojekt, konceptuell beskrivning av föroreningstransport...