Program för Vinsta industriområde

Program för Vinsta industriområde

Inom ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms stad utreder Kemakta föroreningssituationen i Vinsta industriområde i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och syftar till att utreda förutsättningar för stadsutveckling från industriområde till en stadsdel att bo, arbeta och vistas i. Kemaktas arbeten som inledningsvis omfattar historisk inventering och provtagning ska utgöra underlag i samband med stadens pågående programarbete.