Kemakta välkomnar Thomas Hjerpe

Kemakta välkomnar Thomas Hjerpe

Thomas anställdes på Kemakta i januari 2020 och är doktor i radiofysik från Lunds universitet. Han har de senaste femton åren arbetat med långsiktiga strålsäkerhetsanalyser för kärnavfall, främst som konsult för Posiva och SKB.  Thomas har främst jobbat med säkerhetsanalysmetodik och dosberäkningar, men har även erfarenhet av modellering av radionuklidtransport och strålskydd. Thomas förstärker Kemaktas spetskompetens inom långsiktiga strålsäkerhetsanalyser för kärnavfall och kommer även att bidra i uppdrag kopplade till andra strålskyddsfrågor.​