Kemakta välkomnar Åsa Kristofferson

Kemakta välkomnar Åsa Kristofferson

Åsa är doktor i markvetenskap med inriktning markkemi i förorenade områden. Hon anställdes på Kemakta i januari 2020 och jobbade innan dess som hydrogeolog på Sweco sedan 2012. Som hydrogeolog har Åsa främst jobbat med hydrogeologiska beskrivningar, hydrogeologiska utredningar i infrastrukturprojekt, konceptuell beskrivning av föroreningstransport och riskbedömningar. Åsas forskning fokuserade på metallers löslighet och transportegenskaper i förorenade jordar.

Åsa förstärker Kemaktas kompetens inom markkemi samt hydrogeologi.