Kemakta i Coronatider

Vår

Kemakta i Coronatider

Det går över förväntan att jobba på distans i Coronatider. Efter många veckor i ”karantän” på våra hemmakontor kan vi konstatera att vi kan utföra våra kunduppdrag med samma effektivitet och kvalitet som tidigare. När pandemin bröt ut ställde vi snabbt om verksamheten för att möta Folkhälsomyndighetens direktiv. Vi fortsätter enträget att följa dessa, genom bland annat hemarbete, i syfte att bidra till att minska smittspridningen i samhället. Utomhusarbeten med liten smittrisk såsom miljöprovtagning pågår som vanligt.

Omställningen har medfört att fysiska möten har ersatts av virtuella möten. Även på fikapauserna träffas vi i Teams. Uppslutningen vid dessa möten är hög vilket är glädjande då en god sammanhållning i bolaget kommer att vara en styrka i dessa osäkra tider.

Kemaktas ekonomi är stabil och ledningens riskanalys av möjliga konsekvenser pga Coronapandemin föranleder inga åtgärder i dagsläget. Vi ser med tillförsikt på framtiden och är ständigt beredda att agera baserat på myndigheternas nya direktiv och våra kunders ändrade förutsättningar. Vi vill passa på och hälsa till alla våra kunder och kollegor i branschen att kämpa på i den närmast overkliga situation som nu råder.