Nyheter

Att erhålla en representativ halt av föroreningsnivån i jorden är avgörande för att rätt bedömningar ska kunna göras avseende risker med föroreningen och hur en eventuell framtida åtgärd ska kunna följas upp. Osäkerheter finns längs hela kedjan – från provtagningen till det slutliga analysprotokollet. I detta...

Inom branschen för förorenade områden diskuteras det mer och mer om hållbara saneringsmetoder. Detta är något som vår medarbetare Astrid uppmärksammat i sitt nyligen publicerade examensarbete. Arbetet handlar om miljöpåverkan från olika saneringsmetoder där hon fokuserat på den vanligaste saneringsmetoden i Sverige, schaktsanering. Metoden studeras ur...

Kristina Jansson, Kemakta och Kristoffer Hagvall, Ramböll, presenterar fördelarna med samarbete och en holistisk inriktning i stadsutvecklingsprojektet Librobäck i Uppsala på NICOLE & Renare Mark Joint Fall Workshop i Malmö....

Karin Norrfors presenterade Kemaktas arbete om doskonsekvenser av radionuklider i mark för ett rekordstort antal entusiastiska åhörare vid Strålsäkerhetsmyndighetens 11:e avvecklingsseminarium. I SSM-rapporten ”Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen” redovisas enhetsdoser för småbarn, barn och vuxna som bor eller vistas på ett...

Kemakta Konsult arbetar just nu med en miljöteknisk markundersökning som omfattar provtagning av jord och grundvatten i ett område i Hornsberg som tidigare var plats för en bussdepå. Syftet med provtagningen är bland annat att möjliggöra en bedömning av risker och åtgärdsbehov med de föroreningar som...

På uppdrag av SSM har Kemakta skrivit rapporten ”Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen”. Rapporten skall kunna användas vid bedömning av riskerna från radionuklider i markområden. Rapporten har publicerats på SSMs hemsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/?q=2023%3A8...

Astrid är snart färdig civilingenjör i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet och SLU. Parallellt med sin tjänst på Kemakta skriver hon på sitt examensarbete om miljöpåverkan från saneringsmetoder. Astrid kommer att stärka Kemaktas grupp inom förorenade områden och miljöprovtagning. Kristina har arbetat 20 år med...

Kemakta söker Miljökonsulter inom förorenade områden (läs mer) Kemakta söker konsult inom säkerhetsanalyser för radioaktivt avfall (läs mer)...

15-18 september fick vi ordentlig användning av våra regnkläder på vår konferensresa till Höga kusten! Under några dagar diskuterade vi konsultrollen och fick testa på allt från paddling och mountainbike på Hemsön, till lokal mat och dryck från Västernorrland. Nu ser vi fram emot att ta...