Nyheter

Kemakta Konsult arbetar just nu med en miljöteknisk markundersökning som omfattar provtagning av jord och grundvatten i ett område i Hornsberg som tidigare var plats för en bussdepå. Syftet med provtagningen är bland annat att möjliggöra en bedömning av risker och åtgärdsbehov med de föroreningar som...

På uppdrag av SSM har Kemakta skrivit rapporten ”Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen”. Rapporten skall kunna användas vid bedömning av riskerna från radionuklider i markområden. Rapporten har publicerats på SSMs hemsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/?q=2023%3A8...

Astrid är snart färdig civilingenjör i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet och SLU. Parallellt med sin tjänst på Kemakta skriver hon på sitt examensarbete om miljöpåverkan från saneringsmetoder. Astrid kommer att stärka Kemaktas grupp inom förorenade områden och miljöprovtagning. Kristina har arbetat 20 år med...

Kemakta söker Miljökonsulter inom förorenade områden (läs mer) Kemakta söker konsult inom säkerhetsanalyser för radioaktivt avfall (läs mer)...

15-18 september fick vi ordentlig användning av våra regnkläder på vår konferensresa till Höga kusten! Under några dagar diskuterade vi konsultrollen och fick testa på allt från paddling och mountainbike på Hemsön, till lokal mat och dryck från Västernorrland. Nu ser vi fram emot att ta...

Igår lanserade Kemakta en ny grafisk profil med ny logotyp, det firades med tårta, bubbel och ballonger Håll utkik efter våra nya rapporter!...

Riktvärden för förorenad mark och grundvatten styrs ofta av risken för att förorening sprids från området och förorenar skyddsobjekt i omgivningen, brunnar, ytvatten eller våtmarker. Många modeller, exempelvis Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, är statiska och antar att halten förorenande ämnen i jorden är konstant även när lakning av...

Bakom varje framgångsrik utredning ligger en väl genomförd provtagning. Nu har vi på Kemakta förmånen att få ytterligare en certifierad provtagare. Grattis Clara Magnusson till din certifiering för provtagning av jord- och grundvatten!...