Nyheter

Kemakta söker Miljökonsulter inom förorenade områden (läs mer) Kemakta söker konsult inom säkerhetsanalyser för radioaktivt avfall (läs mer)...

15-18 september fick vi ordentlig användning av våra regnkläder på vår konferensresa till Höga kusten! Under några dagar diskuterade vi konsultrollen och fick testa på allt från paddling och mountainbike på Hemsön, till lokal mat och dryck från Västernorrland. Nu ser vi fram emot att ta...

Igår lanserade Kemakta en ny grafisk profil med ny logotyp, det firades med tårta, bubbel och ballonger Håll utkik efter våra nya rapporter!...

Riktvärden för förorenad mark och grundvatten styrs ofta av risken för att förorening sprids från området och förorenar skyddsobjekt i omgivningen, brunnar, ytvatten eller våtmarker. Många modeller, exempelvis Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, är statiska och antar att halten förorenande ämnen i jorden är konstant även när lakning av...

Bakom varje framgångsrik utredning ligger en väl genomförd provtagning. Nu har vi på Kemakta förmånen att få ytterligare en certifierad provtagare. Grattis Clara Magnusson till din certifiering för provtagning av jord- och grundvatten!...

Hur lösliga är spårämnen i olika jordtyper och hur kan vi på bästa sätt prediktera rörligheten av radionuklider och andra föroreningar i marken? Det ska vår nyblivna doktorand i markkemi, Sara Grolander, fokusera på de kommande fem åren. Projektet finansieras av SKB, Svensk kärnbränslehantering AB...

I Ulvsunda industriområde och södra Mariehäll har industriverksamhet bedrivits sedan slutet av 1800-talet. Ursprungligen tillverkades filthattar, vars verksamhet senare ersattes med cigarrfabrik och slutligen tillverkning av utombordsmotorer. Området kommer övergå från industriområde till ett område med bostäder, verksamheter, park, lekplats och torg. Några av de...

Branschen har fått ett uppsving på efterfrågan av certifierad provtagning, vilket vi på Kemakta välkomnar. En väl genomförd provtagning utgör grunden för en bra utredning, riskbedömning och åtgärdsutredning. Grattis Rickard Wennström till din certifiering för provtagning av jord och grundvatten!...