Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor

Kemakta utförde 2019, på uppdrag av Avfall Sverige, en uppdatering av bedömningsgrunder för förorenade massor samt en revidering av Avfall Sveriges rapport 2007:01 ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor”. Rapporten redovisar förslag på haltgränser för när förorenade massor kan anses vara farligt avfall och omfattar olika ämnen/ämnesgrupper. Uppdateringen tar hänsyn till förändringar i lagstiftning, bland annat i Avfallsförordningen och i EU:s regelverk gällande avfall och klassning av kemikalier. Arbetet omfattade även en översyn av val av kemiska ämnen som utses till modellsubstanser.

Kontaktperson

Celia Jones

celia@kemakta.se
+46-8-617 67 10