Kemakta välkomnar Maya Ahlgren

Kemakta välkomnar Maya Ahlgren

Maya har en kandidatexamen i Naturgeografi och ekosystemsvetenskap från Lunds universitet. Inom sin utbildning har hon bland annat läst GIS, fjärranalys, ytprocesser och landskapsdynamik samt har erfarenhet från sin praktik på Miljöförvaltningen i Malmö Stad och Marint Kunskapscenter, Malmö, där hon deltog i arbetet kopplat till mikroplast och specifikt problematiken med konstgräs. Mayas examensarbete handlade om den historiska utvecklingen mellan 1987–2017 av organiskt kväve och kol i 30 flodmynningar i Sverige. Maya kommer att förstärka Kemaktas tjänster kopplade till miljöfrågor, bland annat genom miljöprovtagning.