Kemakta välkomnar Karin Norrfors

Kemakta välkomnar Karin Norrfors

Karin är doktor inom Kemi från KTH och anställdes på Kemakta i mars 2021. Hon har främst jobbat med frågor kring bentonitbufferten för slutförvaret av använt kärnbränsle men även som miljökonsult inom förorenade områden med miljötekniska undersökningar, riskbedömningar och miljökontroll. Under sin postdok inom markkemi på SLU breddade hon sig genom att studera transport av nanopartiklar i jordar.

Karin förstärker Kemaktas kompetens inom miljökemi och bentonitfrågor.