Kemakta välkomnar Johanna Gjerstad Lindgren

Kemakta välkomnar Johanna Gjerstad Lindgren

Johanna är civilingenjör i miljö- och vattenteknik med inriktning på förorenade områden och vattenresurser. Hon anställdes på Kemakta under 2018 och jobbade innan dess med förorenade områden på Norconsult AB. Johanna har främst jobbat med översiktliga samt fördjupade miljötekniska utredningar, riskbedömningar, spridningsberäkningar, miljökontroll och recipientkontroll.

I arbetet har hon kommit i kontakt med olika typer av förorenande verksamheter såsom metallindustri, handelsträdgårdar, båtklubbar, tankstationer, banvallar, skjutbanor och vägbyggen.