Kemakta välkomnar Clara Magnusson

Clara Magnusson

Kemakta välkomnar Clara Magnusson

Kemakta har fått en ny medarbetare inom förorenade områden. Clara är nyutexaminerad civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Under sin utbildning valde hon att inrikta sig mot förorenade områden, vattenresurser och miljömanagement. Claras uppgifter kommer främst bestå i att verka som handläggare och miljöprovtagare vid miljötekniska markundersökningar.

Clara säger så här om sin nya arbetsplats: ”Det var mitt intresse för förorenade områden som gjorde att jag sökte mig till Kemakta. Nu ser jag fram emot att få tillämpa min kunskap på verkliga problem och bidra till en mer hållbar samhällsbyggnad”.