Deponier, avfall och masshantering i Jönköping 27 september

Celia Jones presenterade Kemaktas arbete med uppdatering av Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor vid Renare Marks seminarium i Jönköping.

Publicerad i Nyheter
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin