Deponier, avfall och masshantering i Jönköping 27 september

Deponier, avfall och masshantering i Jönköping 27 september

Celia Jones presenterade Kemaktas arbete med uppdatering av Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor vid Renare Marks seminarium i Jönköping.