Avveckling av Ågestaverket

Projektgruppen Ågesta

Avveckling av Ågestaverket

Som en del i avvecklingen av Ågestaverket har Kemakta anlitats för beräkning av doskonsekvenser från radioaktivt material samt beräkning av nivåer för friklassning. Ågestaverket, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Det var i drift 1964–1974 och producerade främst fjärrvärme till Farsta men även elenergi som matades ut på elnätet.