Anna Sundström Award 2019

Anna Sundström Award 2019

Vår medarbetare Elizabeth Polido Legaria fick Anna Sundström Award 2019 för sin avhandling ”Nanotechnology for hydrometallurgy – Extraction and separation of rare earth elements by hydrid nanoadsorbents”. Arbetet beskrivs i en nyhet från Svenska kemisamfundet som ett föredömligt exempel på hur oorganisk kemi kan bidra till ett hållbart fossilfritt samhälle.

Överlämnandet skedde den 14 juni vid Oorgandagarna i Umeå.

I sin avhandling undersöker Elizabeth Polido Legaria nya metoder för utvinning och återvinning av sällsynta jordartsmetaller, genom att kombinera traditionell komplexkemi med modern nanoteknologi. Dessa metaller spelar en nyckelroll i omvandlingen till ett fossilfritt samhälle och används i allt från vindkraftverk till energisnåla lampor.

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen för oorganisk kemi, Svenska Kemisamfundet, ut Anna Sundström award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi föregående år.