Teknisk barriär Buffert

Kemakta är anlitat som redaktör för delar av dokumentationen för SKB:s ansökan till SSM att få uppföra Kärnbränsleförvaret. Det handlar om de planer SSM vill se för utvecklingsinsatser gällande lermaterialen som ska användas i slutförvaret.

 

SSM har framfört att SKB ska redogöra för de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för vidareutveckling och justering av tillverkningsmetoder, detaljutformning och provningsmetoder. Planerna ska även redogöra för kvalificering, acceptanskriterier och ytterligare information som behövs för specifikation, tillverkning, installation och kontroll av den tekniska barriären buffert. Kemakta gläder sig åt att kunna bidra som resursförstärkning och med specialistkunskaper om tillståndsprocessen för Kärnbränsleförvaret.

Kontaktperson

Georg Lindgren

georg@kemakta.se
08 – 617 67 71

 

Redaktör