Teknisk barriär Buffert

Kemakta anlitades som redaktör för delar av dokumentationen för SKB:s ansökan till SSM att få uppföra Kärnbränsleförvaret. Det handlade om de planer SSM ville se för utvecklingsinsatser gällande lermaterialen som ska användas i slutförvaret.

 

SSM framförde att SKB ska redogöra för de aktiviteter och åtgärder som är nödvändiga för vidareutveckling och justering av tillverkningsmetoder, detaljutformning och provningsmetoder. Planerna ska även redogöra för kvalificering, acceptanskriterier och ytterligare information som behövs för specifikation, tillverkning, installation och kontroll av den tekniska barriären buffert. Kemakta har bidragit som resursförstärkning och med specialistkunskaper om tillståndsprocessen för Kärnbränsleförvaret.

Kontaktperson

Magnus Sidborn

magnus@kemakta.se
08 – 617 67 30