Tidigare projekt och rapporter

På kartan nedan redovisar vi främst de arbeten vi har gjort inom förorenade områden (gul), gruvavfall (röd) samt andra avfallsutredningar (grön). Letar du efter en gammal Kemakta-rapport? Tänk på att vi oftast inte äger rapporten längre då vi har avslutat projektet mot kund. Vi kan dock hjälpa till med att peka dig i rätt riktning om du kontaktar oss. Rapporter som vi gjort åt Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) finns på deras hemsida www.skb.se


Visa Kemakta Referenskarta på en större karta

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin