Strålskyddsberäkningar

Radioaktiva material och joniserande strålning är en av vardagen i ett modernt samhälle; strålningskällor finns i allt från brandvarnare till medicinsk utrustning till tillverkning av kärnbränsle. Dessutom generar våra kärnkraftverk radioaktivt avfall både som använt kärnbränsle och som driftavfall. Till och med vår berggrund, jord och vårt grundvatten är naturligt radioaktiv. Både tekniska och naturliga processer kan leda till en väsentlig anrikning av aktivitet.

Ett fullgott strålskydd är nödvändigt  för att skydda både arbetare och allmänheten när man hanterar radioaktiva material. Olika praxis motiveras genom att beräkna de möjliga radioaktiva doser som kan uppstå, samt genom kontinuerliga mätningar av exponeringen. Vid hantering av radioaktivt avfall måste doserna uppskattas för längre tidsperioder. 

Kemakta har erfarenhet av strålskyddsberäkningar inom följande scenarier:

  • Arbetare som hanterar radioaktiva material
  • Förvar och slutförvar av radioaktiva material
  • Återanvändning av radioaktiva friklassade material
  • Områden förorenade av tidigare hantering av radioaktiva material. 

Relaterat till detta är vårt arbete inom avveckling av kärntekniska anläggningar vilket vi berättar mer om här.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin