Radionuklidtransport

Exempel på Kemaktas arbete inom radionuklidtransport ges nedan. Radionuklidtransportberäkningar är en fundamental del av säkerhetsanalyser, och en mycket viktig del av dessa beräkningar är valet av sorptionsparametrar, Kd, vilka ofta har stor påverkan på slutresultatet. Men förutom sorptionen finns det även flera andra processer som behöver utvärderas i detalj för att beräkningarna ska anses trovärdiga, och vilka dessa är kan skilja sig från scenario till scenario. Därför är det viktigt att kunna ha en flexibel approach till modelleringen och att kunna skräddarsy sina verktyg för varje specifik beräkning. Länkarna går till PDF-versioner av rapporterna.

Radionuclide transport report for the safety assessment SR-Site (2010). SKB TR-10-50.

I detta projekt modellerades fenomen så som kanalisering, diffusion in i stagnanta zoner, fast lösningskinetik och flerfasjämvikt. Detta var första gången diffusion i stagnanta zoner utvärderades i en säkerhetsanalys. Dessutom brukar man vanligtvis inte ta hänsyn till fasta lösningar i reaktiv transportmodellering. Resultaten från detta projekt användes som stöd i SR-Sites radionuklidtransportberäkningar.

Modelleringskod(er) som använts: Matlab/PHREEQC, COM23, FARF31 and MARFA

Bedrock Kd data and uncertainty assessment for application in SR-Site geosphere transport calculations. Updated 2011-10 (2010). SKB R-10-48

I detta projekt modellerades katjonsbyte med syfte att kunna stödja de rekommenderade Kd-data som tagits from för grundvattenförhållandena i SR-Site. Det var första gången man försökte sig på att extrapolera Kd-data från experiment till andra grundvattenförhållanden med hjälp av så kallade “transfer factors”.  Resultaten från detta projekt användes i SR-Sites radionuklidtransportberäkningar.

Modelleringskod(er) som använts: Matlab/PHREEQC

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin