Modellberäkningar

DFN models

Diskret spricknätverksmodell över ett djupförvar.

Kemakta har en lång erfarenhet av att modellera djupförvars- och geosfärsförhållanden. Områden som tidigare legat i fokus har varit utvärdering av fysiska och kemiska förändringar över tid i slutförvarsmiljöer samt radionuklidtransport. Eftersom låga vattenflöden anses som en mycket viktig säkerhetsfunktion i ett djupförvar sker vattenburen transport av ämnen ofta över väldigt långa tidsperioder. Modellering av dessa processer har därför en nyckelroll i säkerhetsanalyser.

Det arbetet vi utför behandlar ofta samverkan mellan flödesprocesser så som hydrologi och hydrogeologi, diffusion och kemiska reaktioner (geokemi). Det finns en mängd olika verktyg och tekniker för att studera dessa processer, några av de som vi använder är Comsol Multiphysics, Matlab, ConnectFlow, PHREEQC, Phast, ChrunchFlow och ThoughReact.

Exempel på några av våra modelleringsprojekt finns beskrivna nedan:

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin