Funktions- och säkerhetsanalyser

137090672_Z9WUVhMN_IMG_9518Kemakta har varit inblandade i funktions- och säkerhetsanalyser för slutförvar av radioaktivt avfall i Sverige sen företaget startade år 1975. I mars 2011, ansökte Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att få bygga ett underjordsförvar för förbrukat kärnbränsle i Forsmark. Kemakta har hjälpt till i nästan varje steg av denna ansökan med konceptutveckling, modelleringar och säkerhetsanalys. Tidigare har vi också varit med och bidraget till studierna som lett fram till de olika förvarskoncepten KBS-1, KBS-2 och KBS-3. Vi har även varit med och utvärderat alternativa metoder för slutförvar av förbrukat kärnbränsle. Under 90-talet var vi inblandade i de olika säkerhetsanalyserna SR-95, SR-97, SR-Can och nu senast SR-Site.

Nyligen lämnade SKB in en ansökan om att få utöka SFR-förvaret till att förvara rivningsavfall från avvecklingen av de svenska kärnkraftverken. Kemakta har även här varit inblandade i flera delprojekt och varit drivande för att ta fram den långsiktiga säkerhetsanalysen. Vi har varit delaktiga i de tidigare säkerhetsanalyserna av detta förvar, från tidigt 80-tal fram till idag. Bland annat har vi jobbat med grundvattenmodellering, radionuklidtransport, betongdegradering, bitumensvällning, QA-rapportering och utredning om komplexbildare för att nämnda några saker.

 

Internationell erfarenhet

Kemakta har betydlig erfarenhet av att jobba med flera olika internationella koncept för slutförvar av radioaktivt avfall. Några länder vars avfallsprogram vi jobbat med är Schweiz, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Litauen, Japan, Korea och Taiwan.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin