Radioaktivt avfall och strålningsrisker

nucwasteKemakta har stöttat Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) i deras uppdrag att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken sedan i mitten av 70-talet. Vår expertkunskap har använts till andra kunders utmaningar gällande radioaktivt avfall, naturligt förekommande radioaktivt material, avveckling av kärntekniska anläggningar och strålsäkerhet. Länkar med mer information om våra expertområden ges nedan:Ett urval av kunder:  • SKB – Svensk Kärnbränslehantering AB – Sverige

  • SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten – Sverige

  • Ranstad Industricentrum AB – Sverige

  • Posiva Oy – Finland

  • IAEA – International Atomic Energy Agency 


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin