Norra Djurgårdstaden – expertstöd avveckling bergrum

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Sveriges mest omfattande stadsutvecklings­områden. Exploatering för bostäder och parkmark, handel och kontor, m.m. sker till stor del på områden som tidigare använts för omfattande industri­verksamhet. Bland annat finns flera bergrumsanläggningar som använts för lagring av petroleum­produkter. Eftersom verksam­heterna har upphört och bergrummen avvecklas eller övergår till annan användning behöver berg­rummen saneras och miljö­säkras.

 

Kemaktas uppdrag som expert­stöd innebär att stödja Exploateringskontoret i Stockholms stad med tekniska utredningar samt medverka i diskussioner med tidigare verksamhets­utövare, myndigheter och övriga aktörer avseende behov av utredningar, åtgärder, skötsel och drift samt miljökontroll under och efter avvecklingen av bergrummen.

 

 

 

Kontaktperson

Håkan Svensson

hakan@kemakta.se
08 – 617 67 66