Friklassning av avfall för specifika ändamål

Kemakta har på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, beräknat nivåer för friklassning för specifika ändamål av olika mängder betong, kompakterbart organiskt material och jord. Dessa material förväntas uppstå i betydliga mängder under utveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.

 

Kemakta utredde olika sätt att omhänderta materialen och tog fram begränsande scenarier för att beskriva aktiviteterna som leder till de högsta exponeringarna. Baserat på detta underlag utvecklade vi en specialanpassad version av Kemaktas DOS2U-verktyg för att beräkna kort- och långsiktiga doskonsekvenser av de nya scenarierna för de 45 mest relevanta radionukliderna. Den högsta dosen för varje enskild radionuklid användes för att räkna friklassningsnivåer för det ändamålet. De beräknade friklassningsnivåerna kommer att fungera som indikativa värden till de utredda specifika ändamålen och metodiken kommer att underbygga specifika studier för att stödja ansökan om riktad friklassning. Studien presenterades av Miranda Keith-Roach på Strålsäkerhetsmyndighetens avvecklingsseminarium 2017.

Kontaktperson

Mark Elert

mark@kemakta.se
+46-8-617 67 57