Arbeta hos oss

Konsult för säkerhetsanalyser för radioaktivt avfall

Kemakta söker en ny medarbetare till våra uppdrag inom säkerhetsanalys för slutförvar för radioaktivt avfall

Kemakta är inne i en spännande expansionsfas och under våren 2018 rekryterade vi två nya medarbetare inom säkerhetsanalys för radioaktivt avfall. Nu söker vi ytterligare en medarbetare som ska arbeta med frågeställningar kring slutförvar för radioaktivt avfall.

 

Mer om tjänsten

Tjänsten innebär arbete med utredning och redovisning av den långsiktiga säkerheten för slutförvar för radioaktivt avfall i uppdrag för svenska och utländska kunder. Tjänsten ska stödja och ytterligare utveckla vår spetskompetens inom säkerhetsanalys. Kemakta utför tekniska utredningar samt medverkar vid projektledning och rapportering i projekt som omfattar såväl förvar som geosfär och biosfär. Vi utför till exempel utredningar av fysikaliska och kemiska processer med fokus på radionuklidtransport, tar fram och kontrollerar kvalitet på indata till modelleringar och beskrivningar av initialtillstånd, gör kunskapssammanställningar samt säkerställer att samsyn råder mellan de olika delarna av säkerhetsanalysen.

 

Kvalifikationer

Vi söker en engagerad och social person som har några års erfarenhet av utredningsarbete kopplat till säkerhetsanalys för radioaktivt avfall, antingen som konsult, på myndighet eller som forskare. Du är civilingenjör eller har annan relevant högskole- eller universitetsexamen. Våra uppdrag utförs vanligen i projektgrupp och i samspel med personer från både kunden och andra konsulter. Därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och är lösningsorienterad. Du bör även ha förmåga att arbeta självständigt, eftersom du kommer att driva egna projekt mot kund.

Vi värderar vidare att du har:

 • en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl engelska som svenska.
 • är flexibel och gillar att jobba i olika typer av projekt
 • är strukturerad och analytisk
 • har kunskap om radioaktiva ämnen, deras kemiska egenskaper, transportprocesser, mm.

 

Vi erbjuder dig
Kemakta är ett personalägt företag med en gedigen expertkunskap vilket skapar förutsättningar för att genomföra spännande utredningar av hög kvalitet. Du kommer att bli en del av ett team där vi utvecklar idéer och skapar hållbara lösningar för våra kunder. I vårt arbete strävar vi efter att vara lyhörda inför våra kunders behov och samtidigt behålla vårt oberoende. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av öppenhet och där vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar med många olika typer av uppdrag, vilket ger möjlighet för en stor variation i arbetsuppgifterna.

 

Låter detta spännande? Vi ser fram emot din ansökan!

 

Kontakt

Maila din ansökan till jobba@kemakta.se. Vi kommer att kalla till löpande intervjuer.

För ytterligare information kontakta Maria Lindgren 08-617 67 67.

 

Konsult för arbete med radioaktivt avfall, avveckling och friklassning

 

Kemakta söker en ny medarbetare för utveckling av vårt arbete med smarta och säkra lösningar för lågaktivt material

Kemakta är inne i en spännande expansionsfas och under våren 2018 rekryterade vi två nya medarbetare inom säkerhetsanalys för radioaktivt avfall. Nu söker vi en medarbetare som ska delta i utvecklingen av våra tjänster inom avveckling av kärntekniska anläggningar. Våra uppdrag täcker avfallsfrågor med fokus på friklassning av radioaktivt material, dosberäkningar och strålskydd.

 

Mer om tjänsten

Tjänsten innebär arbete mot olika kunder som måste lösa frågeställningar kring hantering, återvinning och deponering av radioaktivt material. Kemakta har expertis och utreder de radiologiska riskerna vid olika omhändertagande av material från avveckling av kärntekniska anläggningar, annat radioaktivt material och förorenad mark. Våra uppdrag omfattar bland annat att ta fram underlag för ansökningar om riktad friklassning för deponering, utföra kontrollprogram, genomföra doskonsekvensberäkningar och riskanalyser för friklassning samt utreda riskerna från konventionell förbränning av begränsade mängder mycket lågaktivt avfall.

 

Kvalifikationer

Vi söker en engagerad och social person som har erfarenhet av relevant utredningsarbete. Vi söker dig som arbetar som konsult, på myndighet eller som forskar inom området radioaktivt avfall. Du är civilingenjör eller har annan relevant högskole- eller universitetsexamen. Våra uppdrag utförs vanligen i projektgrupp och i samspel med personer från både kunden och andra konsulter. Därför är det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och är lösningsorienterad. Du bör även ha förmåga att arbeta självständigt, eftersom du kommer att driva egna projekt mot kund.

 

Vi värderar vidare att du har:

 • en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl engelska som svenska
 • är flexibel och gillar att jobba i olika typer av projekt
 • är strukturerad och analytisk
 • har kunskap om radioaktiva ämnen, deras kemiska egenskaper, transportprocesser, mm.

Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller fler av följande:

 • kunskap om avfallshantering vid en kärnteknisk anläggning
 • omhändertagande av avfall och askor
 • tillståndsansökningar för återvinning och deponering av avfall
 • att utveckla exponeringsscenarier och utföra dosberäkningar
 • att utföra riskanalyser för deponier.

 

Vi erbjuder dig
Kemakta är ett personalägt företag med en gedigen expertkunskap vilket skapar förutsättningar för att genomföra spännande utredningar av hög kvalitet. Du kommer att bli en del av ett team där vi utvecklar idéer och skapar hållbara lösningar för våra kunder. I vårt arbete strävar vi efter att vara lyhörda inför våra kunders behov och samtidigt behålla vårt oberoende. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av öppenhet och där vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar med många olika typer av uppdrag, vilket ger möjlighet för en stor variation i arbetsuppgifterna.

 

Låter detta spännande? Vi ser fram emot din ansökan!

 

Kontakt

Maila din ansökan till jobba@kemakta.se. Vi kommer att kalla till löpande intervjuer.

För ytterligare information kontakta Maria Lindgren 08-617 67 67.

 

 

Om Kemakta

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra tjänster fokuserar på förorenade områden och vattenskydd samt omhändertagande av radioaktivt avfall och annat material som ska friklassas, återvinnas eller deponeras. Kemakta har genom åren utvecklats till att bli ett av de ledande företagen inom branschen.

Vi erbjuder tjänster såsom riskbedömning och åtgärdsutredningar, framtagning av riktvärden, spridningsmodellering, hydrogeologiska utredningar, beställarstöd vid saneringar samt klassificering av avfall. Vi tar även fram underlag till vägledande riktlinjer åt myndigheter och branschorganisationer, exempelvis Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark och bedömningsgrunder för farligt avfall för Avfall Sverige.

Kemaktas ca 20 medarbetare har olika bakgrund och kompetens vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar. Vi är civilingenjörer och doktorer i kemiteknik eller miljö- och vattenteknik, hydrogeologer, biologer samt miljövetare.

Kemakta har sitt kontor i Stockholm och anlitas av såväl privata som statliga och kommunala kunder över hela landet, med en tonvikt på Stockholm och Mälardalen.

Som anställd på Kemakta

Som anställd på Kemakta ges du stort eget ansvar med frihet att själv styra din arbetssituation. Tack vare att vi är ett personalägt företag med platt organisation blir beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka stor. Arbetsklimatet på Kemakta är öppet och stimulerande och du erbjuds goda möjligheter att utveckla dina kunskaper och färdigheter. Vi arbetar i projektgrupper och vi sätter därför stor vikt på ett bra samarbete och en god sammanhållning. Vår personalomsättning är låg.

 

 
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin