Arbeta hos oss

Inga lediga tjänster just nu

 

Om Kemakta

Kemakta är ett personalägt miljökonsultbolag som specialiserat sig på riskbedömningar och åtgärdslösningar för föroreningar i vår miljö. Våra tjänster fokuserar på förorenade områden och vattenskydd samt omhändertagande av radioaktivt avfall och annat material som ska friklassas, återvinnas eller deponeras. Kemakta har genom åren utvecklats till att bli ett av de ledande företagen inom branschen.

Vi erbjuder tjänster såsom riskbedömning och åtgärdsutredningar, framtagning av riktvärden, spridningsmodellering, hydrogeologiska utredningar, beställarstöd vid saneringar samt klassificering av avfall. Vi tar även fram underlag till vägledande riktlinjer åt myndigheter och branschorganisationer, exempelvis Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark och bedömningsgrunder för farligt avfall för Avfall Sverige.

Kemaktas ca 20 medarbetare har olika bakgrund och kompetens vilket skapar möjligheter att hitta innovativa lösningar till komplexa frågeställningar. Vi är civilingenjörer och doktorer i kemiteknik eller miljö- och vattenteknik, hydrogeologer, biologer samt miljövetare.

Kemakta har sitt kontor i Stockholm och anlitas av såväl privata som statliga och kommunala kunder över hela landet, med en tonvikt på Stockholm och Mälardalen.

Som anställd på Kemakta

Som anställd på Kemakta ges du stort eget ansvar med frihet att själv styra din arbetssituation. Tack vare att vi är ett personalägt företag med platt organisation blir beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka stor. Arbetsklimatet på Kemakta är öppet och stimulerande och du erbjuds goda möjligheter att utveckla dina kunskaper och färdigheter. Vi arbetar i projektgrupper och vi sätter därför stor vikt på ett bra samarbete och en god sammanhållning. Vår personalomsättning är låg.

 

 
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin