Om Kemakta

Vår nuvarande ledning:  Maria Lindgren (Ekonomi), Gabriella Fanger (VD) och Mark Elert (vVD).

Vår ledning från och med 2016. Från vänster: Maria Lindgren (Ekonomi), Gabriella Fanger (VD) och Mark Elert (vVD).

Ett ledande företag inom miljöriskanalys

Kemakta är ett personalägt konsultföretag som specialiserat sig på miljöriskanalys och miljöriskbedömningar. Företaget startade 1975 med frågor kring slutförvar av kärnavfall. Sedan ungefär 30 år arbetar vi även med kemiska miljörisker inom mark, luft och vatten. De kunskaper om föroreningars kemi och transport i naturen, som vi under lång tid byggt upp, har hjälpt oss att förstå och finna lösningar på våra kunders olika miljöproblem.

Vår affärsidé

Vi ska tillhandahålla tekniska konsulttjänster med tonvikt på miljöriskanalyser och åtgärdsutredningar inom områdena avfall, mark-luft-vatten och kärnkraft. Vi ska i första hand konkurrera med vår kompetens genom att erbjuda högkvalitativa lösningar som uppfyller kundens behov. Vår strategi för att stärka vår position på marknaden fokuserar på kundnöjdhet och ett fortsatt gott rykte som experter.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin