NICOLE & Renare Mark Joint Fall Workshop

NICOLE & Renare Mark Joint Fall Workshop

Kristina Jansson, Kemakta och Kristoffer Hagvall, Ramböll, presenterar fördelarna med samarbete och en holistisk inriktning i stadsutvecklingsprojektet Librobäck i Uppsala på NICOLE & Renare Mark Joint Fall Workshop i Malmö.