Miljökonsult inom förorenade områden

Miljökonsult inom förorenade områden

Kemakta har anställt nya medarbetare under hösten och söker nu ytterligare en kompetent kollega till våra uppdrag med förorenade områden.

Mer om tjänsten
Du kommer att arbeta med miljötekniska undersökningar (mark, grundvatten, sediment, byggnader, m.m.), bedömning av hälso- och miljörisker och framtagning av förslag på saneringsåtgärder. I uppdragen ingår ofta klassning av avfall/förorenade massor och bedömning av möjlighet till återvinning. Utredningarna omfattar både inledande översiktliga utredningar och fördjupade utredningar. Andra projekt omfattar miljöstöd vid upphandling av projektering och genomförande av saneringsentreprenader samt miljökontroll. Vi arbetar åt både privata företag, kommuner och länsstyrelser. Vi arbetar även för statliga myndigheter och branschorganisationer med olika typer av vägledningsuppdrag och framtagning av generella metodiker för bland annat riskbedömning, riktvärden och avfallsklassificering.

Dina erfarenheter
Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet av utredningar inom förorenade områden och som har vana av rollen som projekt-/uppdragsledare. Du är självständig och drivande och tycker om att jobba i grupp.

Ytterligare krav på tjänsten:

  • Utbildning som civilingenjör/naturvetare med en inriktning mot mark och vatten, miljökemi, ekotoxikologi, hydrologi, geokemi eller motsvarande.
  • Ca 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med förorenade områden
  • Vana av planering, budgetering och fältsamordning av miljötekniska markundersökningar.
  • Vana av projektledning/uppdragsansvar, gärna avseende utredning av markföroreningar i exploateringsprojekt (bygg-/stadsutvecklingsprojekt).
  • Meriterande med erfarenhet av arbete med fördjupade riskbedömningar, framtagning av platsspecifika riktvärden, huvudstudier, medverkan i tillståndsansökningar/MKB eller arbete med klassning av avfall, BAS-P, framtagning av förfrågningsunderlag för saneringsentreprenader, m.m.
  • God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

 

Vi erbjuder
Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och en stor bredd i såväl uppdragstyper som kunder. Vi vill ge dig möjlighet att utvecklas inom områden som intresserar dig. Vi är en liten personalägd organisation med nära till beslut där alla har möjlighet att vara med och bidra till bolagets utveckling. Vi tror att vår verksamhet och kvaliteten i våra tjänster gagnas av att vi delar med oss av våra erfarenheter, och vi arbetar aktivt med kompetenshöjning och internkommunikation. Vi vill vara en flexibel arbetsplats där det är roligt att jobba!

Kontakt
Maila, gärna med CV och personligt brev, till jobba@kemakta.se eller tala med Gabriella Fanger 08-617 67 68. Vi kommer att kalla till intervjuer fortlöpande.