Markundersökning Hornsberg

Markundersökning Hornsberg

Kemakta Konsult arbetar just nu med en miljöteknisk markundersökning som omfattar provtagning av jord och grundvatten i ett område i Hornsberg som tidigare var plats för en bussdepå.

Syftet med provtagningen är bland annat att möjliggöra en bedömning av risker och åtgärdsbehov med de föroreningar som påträffats samt avgränsa delområden där det finns behov av sanering och därigenom få ett underlag för projektering av saneringsentreprenad. Arbetet utgör en del av ett flerårigt åtagande för Exploateringskontoret inom stadsutvecklingsprojektet ”Hornsbergskvarteren”, där Kemakta har anlitats som ansvarig konsult för utredning av föroreningssituationen.

Undersökningarna görs tillsammans med Gaia Survey AB, DSMT AB samt Viken miljökonsult AB och vi på Kemakta vill passa på att tacka för ett bra samarbete!

Läs mer om planer för området på
Stockholms stads webbplats: /vaxer.stockholm/projekt/hornsbergskvarteren/