Våra anställda

Snabbnavigering:

Gabriella Fanger
Civ.ing. Miljö- och vattenteknik
VD
direkt tel: +46-8-617 67 68
e-postadressgabriella@kemakta.se

Riskbedömning och åtgärdsutredning för förorenade områden, beställarstöd vid marksanering, tillstånd och anmälan, miljöövervakningsprogram.


Mark Elert
Fil.kand. Matematik och Fysik
vVD
direkt tel: +46-8-617 67 57
e-postadressmark@kemakta.se

Riskbedömning av förorenade områden, deponier och farligt avfall i mark, sediment, sjöar och berggrund.


MLx
Maria Lindgren
Civ.ing. Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 67
e-postadressmaria@kemakta.se

Säkerhetsanalys slutförvar radioaktivt avfall. Miljöriskbedömning, föroreningsspridning i mark, sediment, vattendrag och berggrund.Maya Ahlgren
B.Sc. Naturgeografi och Ekosystemvetenskap
direkt tel: +46-8-617 67 11
e-postadressmaya@kemakta.se

GIS, fjärranalys, ytprocesser och landskapsdynamik.

 


SB

Sandra Broms
Civ.ing. Lantmäteri, Environmental Engineering
direkt tel: +46-8-617 67 40
e-postadresssandra@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: förstudier, huvudstudier, riskbedömning och åtgärdsutredning. Avfall och deponier. GIS-applikationer i MapInfo och ArcGIS.

 


JC

James Crawford
TeknD Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 14
e-postadressjames@kemakta.se

Modellering av föroreningstransport, risk och säkerhetsanalyser, geokemisk modellering, restproduktanvändning, processtekniska frågor.

 


MME
Magdalena Ericsson
direkt tel: +46-8-617 67 33
e-postadressmagdalena@kemakta.se

Projektassistent och grafisk design.

 


Sara

Sara Grolander
Fil.Mag Miljövetenskap
direkt tel: +46-8-617 67 44
e-postadresssara@kemakta.se
Risk- och säkerhetsutredningar för radioaktivt avfall och förorenade områden.

 


BG

Bertil Grundfelt
Civ.ing. Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 55
e-postadressbertil@kemakta.se

Risk- och säkerhetsutredningar för radioaktivt avfall och förorenade områden.

 


LOHny

Lars Olof Höglund
Civ.ing. Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 17
e-postadressloh@kemakta.se

Riskbedömning och åtgärdsutredning för förorenade områden. Säkerhetsanalys av slutförvarsanläggningar. Modellering av geokemi, spridning och reaktiv transport av föroreningar i mark, deponier, sediment och vatten, vittringsprocesser i gruvavfall.


CJ

Celia Jones
Fil.Dr. Biologi
direkt tel: +46-8-617 67 10
e-postadresscelia@kemakta.se

Bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar och radioaktiva ämnen i förorenade områden (mark, vatten och sediment) samt byggnader. Ekotoxikologiska utredningar.


KJny

Karin Jonsson
TeknD Geovetenskap
direkt tel: +46-8-617 67 16
e-postadresskarin-j@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: huvudstudier, fördjupad riskbedömning, MIFO-utredning, beställarstöd vid sanering. Föroreningsspridning i vattendrag, sjöar, hav och mark. GIS-applikationer i Surfer och ArcGIS.


Miranda
Miranda Keith-Roach
Fil.Dr. Miljö- och strålningskemi
direkt tel: +46-8-617 67 18
e-postadressmiranda@kemakta.se

Miljökemiska utredningar. Strålningskemi och strålskyddsfrågor.


Georg
Georg Lindgren
TeknD Vattenvårdsteknik
direkt tel: +46-8-617 67 71
e-postadress: georg@kemakta.se

Hydrogeologi, säkerhetsanalysmetodik.Elizabeth Polido Legaria
Fil.Dr. Oorganisk kemi
direkt tel: +46-8-617 67 61
e-postadress: elizabeth@kemakta.se

Säkerhetsanalys för kärnavfall. Kemiska processer och miljökemiska utredningar.


PS

Pirouz Shahkarami
TeknD Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 77
e-postadress: pirouz@kemakta.se

Hydrologiska och kemiska processer. Programmering och analys av reaktiv-transportproblem. Tillämpning av modeller för att simulera hydrologiska transportmekanismer. Modellutveckling för radionuklidtransport från förvar av kärnavfall (närzonen) och genom berget (fjärrzonen) till ytsystemet (biosfären).


MSny

Magnus Sidborn
TeknD Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 30
e-postadress: magnus@kemakta.se

Säkerhetsanalys slutförvar radioaktivt avfall. Geokemisk grundvattenmodellering. Biokemiska processer och föroreningsspridning.

 


HSny

Håkan Svensson
Fil.mag. Hydrogeologi
direkt tel: +46-8-617 67 66
e-postadress: hakan@kemakta.se

Miljöriskbedömning, modellering av grundvatten och föroreningsspridning för förorenad mark. GIS-applikationer i ArcGIS och Surfer. Kvalitetssamordnare ledningssystem.


AT

Åsa Thorén
direkt tel: +46-8-617 67 20
e-postadress: asa@kemakta.se

Ekonomi och administration.

 

 


HW

Hans Widen
Civ.ing. Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 05
e-postadress: hasse@kemakta.se

Säkerhetsanalys, modellering av grundvattenströmning och föroreningsspridning, kodutveckling i PC och UNIX-miljö, IT-ansvarig.

 


HY2

Håkan Yesilova
Civ.ing. Kemiteknik
direkt tel: +46-8-617 67 02
e-postadress: hakan-y@kemakta.se

Efterbehandling av förorenade områden: förstudier, huvudstudier, riskbedömning och åtgärdsutredning. GIS-applikationer i ArcGIS och Surfer.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin