Kemakta välkomnar Pirouz Shahkarami

Pirouz är doktor i kemiteknik från KTH med inriktning mot hydrologiska och kemiska processer. Pirouz har djupa kunskaper inom området transportfenomen och har utvecklat färdigheter inom matematik och programmering som krävs för att beskriva och analysera reaktiv-transportproblem.

Pirouz intresseområde ligger i tillämpningen av modeller för att simulera hydrologiska transportmekanismer och hans senaste arbete bygger på att utveckla nya modeller för radionuklidtransport från förvar av kärnavfall (närzonen) och genom berget (fjärrzonen) till ytsystemet (biosfären).

Publicerad i Nyheter
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin