Kemakta välkomnar Georg Lindgren

Kemakta välkomnar Georg Lindgren

Georg är doktor i vattenvårdsteknik från KTH och har de senaste tio åren arbetat som utredare och projektledare i frågor om hantering av kärnavfall på myndighetssidan. Georg har gedigna kunskaper om tillståndsprocesser för slutförvar av kärnavfall och har expertis i modellering av hydrogeologi och fysiska transportprocesser. I sitt tidigare arbete har han även specialiserat sig på säkerhetsanalysmetodik och tillämpningen av regelverket i prövningar enligt kärntekniklagen. Georg förstärker Kemaktas spetskompetens inom långsiktiga strålsäkerhetsanalyser för kärnavfall och kan även bidra i uppdrag kopplade till andra miljöfrågor.