Kemakta välkomnar Elizabeth Polido

Elizabeth är doktor i oorganisk kemi från SLU med inriktning mot nanoteknologi och adsorptionsprocesser. Elizabeth har jobbat i EURARE, ett multidisciplinärt europeiskt projekt med syfte att utveckla hållbara metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller från europeiska malmtillgångar. Elizabeths uppdrag i projektet innebar att utveckla funktionella nanoadsorbenter för selektiv extraktion och separation av REE.

Inom sin kemiutbildning har Elizabeth fördjupat sig inom avancerad organisk, oorganisk och analytisk kemi men har även läst biokemi, markkemi, toxikologi och miljölagstiftning. Med sin breda kemiska kunskap kommer Elizabeth att förstärka Kemaktas tjänster inom säkerhetsanalyser för kärnavfall och andra kemiska- och miljöfrågor.

Publicerad i Nyheter
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin