Kemakta välkomnar Astrid, Kristina och Pernilla

Kemakta välkomnar Astrid, Kristina och Pernilla

Astrid är snart färdig civilingenjör i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet och SLU. Parallellt med sin tjänst på Kemakta skriver hon på sitt examensarbete om miljöpåverkan från saneringsmetoder. Astrid kommer att stärka Kemaktas grupp inom förorenade områden och miljöprovtagning.

Kristina har arbetat 20 år med förorenade områden, både som konsult och på myndigheter. Hon har erfarenhet från flera större exploateringsprojekt, från utredningsskedet till genomförandet av efter­behandlingsåtgärder. Kristinas erfarenhet av samord­nande uppgifter på såväl projektnivå som mer övergripande nivå har gjort henne till en eftertraktad projektledare och beställarstöd åt olika kunder. Kristina stärker Kemaktas grupp inom förorenade områden och uppdragsledning.

Pernilla har en magisterexamen i molekylärbiologi och biologi på Stockholms universitet. De senaste cirka tio åren har Pernilla arbetat med miljöriskbedömning, miljöklassificering och projektkoordinering i tillståndsprocessen för biocider på Kemikalieinspektionen. Pernilla kommer att bidra i Kemaktas utredningar av miljörisker och ekotoxikologiska effekter av föroreningar i mark och vatten samt med avfallsklassificeringar.

Så här säger våra nya medarbetare om att börja jobba på Kemakta:

Astrid: ”Jag har sedan några år tillbaka haft ett stort intresse för förorenade områden och därför var Kemakta ett självklart val för mig. Jag ser extra mycket fram emot att få jobba praktiskt i fält då jag gillar att vara utomhus”.

Kristina: ”Det ska bli mycket roligt att få jobba med alla trevliga och duktiga kollegor på Kemakta och jag ser fram emot att få fortsätta utvecklas i min yrkesroll”.

Pernilla: ”Jag ser fram emot att samarbeta med de kompetenta kollegorna på Kemakta och få utvecklas i miljöarbetet från ett nytt perspektiv”.