Kemakta söker fler medarbetare inom säkerhetsanalys för radioaktivt avfall samt avveckling

Kemakta är inne i en expansionsfas och under våren rekryterade vi nya medarbetare inom modellering och säkerhetsanalys för radioaktivt avfall samt förorenade områden. Nu söker vi fler medarbetare till våra uppdrag med radioaktivt avfall och avveckling av kärntekniska anläggningar. Våra uppdrag har en spännande bredd och täcker frågeställningar kring såväl slutförvaret för använt kärnbränsle som låg- och medelaktivt avfall. Vi arbetar även med avfallsfrågor som rör friklassning av radioaktivt material, dosberäkningar och strålskydd.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Erfaren uppdragsledare/expert

Vi söker dig som

  • har minst 5 års erfarenhet av utredningsarbete kopplat till säkerhetsanalys för radioaktivt avfall, eller arbete med friklassning och avveckling av kärntekniska anläggningar
  • är självständig men fungerar bra i grupp
  • är nyfiken på vetenskapliga processer och att utveckla idéer
  • är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt
  • är flexibel och gillar att jobba i olika typer av projekt

Vidare är det meriterande om du:

  • har erfarenhet av projektledning
  • har utvecklat och marknadsfört projekt till kund.

Mer om tjänsten

Den person vi söker ska i första hand medverka i Kemaktas kunduppdrag för Svensk Kärnbränslehantering och motsvarande internationella organisationer eller mot olika kärntekniska företag. Att bidra till att utveckla Kemaktas tjänster allteftersom kundernas behov förändras är också en viktig del av arbetet. Se även mer om Kemaktas arbete nedan under ”Om Kemakta”. 

 

Om Kemakta

Kemakta utreder och tar fram långsiktiga och hållbara lösningar på våra kunders problem och har genom åren utvecklats till att bli ett av de mer eftertraktade konsultbolagen inom vår bransch. Vi arbetar med många olika typer av uppdrag, vilket ger möjlighet för en stor variation i arbetsuppgifterna för våra medarbetare.

Våra huvudsakliga affärsområden är inom miljö samt radioaktivt avfall. Inom radioaktivt avfall jobbar vi med en spännande bredd av projekt gällande slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Uppdragen rör frågor inom säkerhetsanalysens alla delar: avfallet, förvaret, geosfären och biosfären. Vi jobbar intensivt med SKBs säkerhetsanalyser för kärnbränsleförvaret, utbyggnad av slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR, SFL) samt med motsvarande förvar i Finland. Mycket av vårt arbete handlar om processförståelse, val av data och riskanalys. En hel del av våra projekt involverar modellering och vi använder Comsol, Matlab, PHREEQC, m.fl. Tack vare vår långa erfarenhet har vi även fått centrala roller hos kunder där vi hjälper dem med projektledning och sammanfattande rapportering exempelvis vid ansökningar till myndigheter.

Kemakta har även deltagit i flera projekt som rör avveckling av kärntekniska anläggningar. Vi har främst arbetat med beräkning av den radiologiska exponering som rivningen leder till, friklassning av avfall för deponering och friklassning av områden (kunder är Ranstadsverken, Westinghouse, SKB, m.fl.).

Kemakta är personalägt och har sitt kontor i Stockholm. Vi är i dagsläget ca 20 medarbetare med olika bakgrund och kompetens såsom civilingenjörer/doktorer i kemiteknik och miljö- och vattenteknik, hydrogeologer, biologer samt miljövetare.

Kontakt

Låter detta spännande? Hör av dig till oss!

Maila din ansökan till jobba@kemakta.se. Vi kommer att kalla till löpande intervjuer under hösten.

Se mer information på www.kemakta.se eller kontakta Maria Lindgren 08 – 617 67 67.

 

Publicerad i Nyheter
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin