HÄMI-möte i Örebro

HÄMI-databasen, som utvecklades hos Kemakta på uppdrag av Naturvårdsverket, presenterades på HÄMI-mötet i Örebro. HÄMI är ett programområde inom den nationella miljöövervakningen för hälsorelaterad miljöövervakning.

HÄMI-databasen sammanställer data från två delprogram inom HÄMI, biologiska mätdata  –  metaller och biologiska mätdata – organiska ämnen. Sökbara sammanfattningstabeller över de sammanställda uppgifterna kommer att läggas ut på HÄMIs hemsida .

 

Publicerad i Nyheter
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin