Detaljplan för Hornsbergskvarteren

Detaljplan för Hornsbergskvarteren

Under våren kommer Kemakta inom sitt ramavtal för Exploateringskontoret i Stockholm att utreda förekomsten av markföroreningar i Hornsbergskvarteren på nordvästra Kungsholmen i Stockholm, ett stenkast från Kemaktas kontor. Med ledning av resultaten kommer Kemakta göra en bedömning av riskerna med påträffade föroreningar och klargöra om det finns ett behov av åtgärder inför kommande exploatering för bostäder. Planerad byggstart är 2020.