Avvecklingsseminarium SSM

Avvecklingsseminarium SSM

Karin Norrfors presenterade Kemaktas arbete om doskonsekvenser av radionuklider i mark för ett rekordstort antal entusiastiska åhörare vid Strålsäkerhetsmyndighetens 11:e avvecklingsseminarium.

I SSM-rapporten ”Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen” redovisas enhetsdoser för småbarn, barn och vuxna som bor eller vistas på ett område med låga halter av radioaktiva ämnen. Dessa ska vara ett stöd i Strålsäkerhetsmyndighetens pågående arbete med framtagning av beslutsunderlag vid friklassning av mark som har förorenats med radioaktiva ämnen. Rapporten finns på SSM:s hemsida – länk