Avfall Sverige

Avfall Sverige

Under 2023 arbetade Kemakta med en vägledning gällande avfallsklassificering för Avfall Sverige. Nu är den publicerad och kan laddas ner av Avfall Sveriges medlemmar, se vidare på Avfall Sveriges webbplats.

Vägledning för klassificering av farligt avfall. Rapport 2024:09

Målgrupp för vägledningen är:

  • Avfallsbranschen
  • Verksamhetsutövare
  • Andra berörda av klassificeringen

Vägledningen ska underlätta att förstå den övergripande metodiken för avfallsklassificering grundat i gällande författningar. Den innehåller råd om moment som bör ingå i klassificeringen och även praktiska exempel på klassificering av vissa vanligt förekommande avfall.