Kemakta välkomnar Elin Stenfors och Emil Ingeson

Elin är civilingenjör i energi och miljö från KTH med inriktning Environmental Engineering & Sustainable Infrastructure. Inom sin utbildning har Elin bl.a. fördjupat sig inom miljötekniska undersökningar, miljödynamiska processer i mark, vatten och luft, miljökemi och riskbedömning samt vatten- och avfallshantering.

Emil är examinerad civilingenjör och lärare i matematik och kemi från KTH med inriktning pedagogik med kurser som riskfilosofi och vattenkemi. Han läser nu masterprogrammet Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser på SU och gör sin praktik hos Kemakta.

Publicerad i Nyheter
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin